Negocjacje


Negocjator powinien być etyczny i dyskretny, bez tego nie można liczyć na zaufanie Klienta. Naszą generalną zasadą jest to, że jeśli raz podjęliśmy się pracować dla kogoś, to nigdy nie przyjmiemy zlecenia, które stawiałoby nas kiedykolwiek po "drugiej stronie barykady". W trakcie nawiązanej współpracy poznamy się na tyle, że nie można dopuścić, aby kiedyś mogło zostać uznane, że tę wiedzę wykorzystaliśmy przeciwko naszemu byłemu Klientowi. Z tego też względu zawsze na początku współpracy podpisujemy deklarację o zachowaniu poufności. W celu zachowania dyskrecji, nie publikuję listy naszych klientów. "Druga strona" nie musi nawet wiedzieć, że jestem wynajętym specjalistą. Dlatego też mojego wizerunku i danych personalnych nie można znaleźć na tej stronie. Sama współpraca jest oczywiście wieloetapowa. Począwszy od zdefiniowania problemu, opracowania zakresu potrzeb, oczekiwań i zagrożeń, poprzez zbudowanie silnej alternatywy dla istniejącej koncepcji, aż do zasadniczych negocjacji, które wcale nie muszą zakończyć się podczas jednego spotkania zainteresowanych stron. Kluczem do sukcesu jest przedstawienie negocjatorowi pełnego obrazu sytuacji i umożliwienie uczestnictwa podczas wszelkich rozmów. Zatajenie jakiegokolwiek aspektu dotyczącego przedmiotu negocjacji, może narazić całe negocjacje na niepowodzenie. Podejmuję się negocjacji umów współpracy, przejęć firm, sprzedaży nieruchomości, kontraktów pracowniczych, restrukturyzacji zadłużenia i innych kwestii z obszaru działalności gospodarczej. Poprowadzę również  dyskretne negocjacje z szantażystą. Rozliczenie odbywa się poprzez określenie kwoty (jako nagrody za sukces) wynikającej z wartości przedmiotu negocjacji stanowiącej równowartość pewnego procentu jego kwoty netto, przy czym każdorazowo zostanie określony przedział satysfakcji klienta, utrzymanie się w którym, będzie definiowało osiągnięcie sukcesu. Tak więc szczegółowe rozliczenie za każdym razem jest przedmiotem indywidualnych ustaleń. Istnieje również możliwość mojego uczestnictwa w rozmowach z kontrahentami zagranicznymi. Posługuję się biegle językami: angielskim, rosyjskim i niemieckim. 

Szukaj